subota, 26. siječnja 2019.

Raspored svetih misa: od 28. 1. 2019. do 3. 2. 2019.


Pon. 28. za + Lucu i Ivana (m) Mustapića (Marija sa ob.) / 7,30
            za sve svoje pok. (Borislav i Stana Bule) / 18,00


Uto. 29. za duše u čistilištu (Rada) / 7,30
            za + Zdravka (m), Ružu i Niku (m) Boškovića (obitelj) / 18,00


Sri. 30. za + Janju Petković (obitelj) 1.g. / 7,30
            za + Zoru, Nikolu i Zoru Bošković (Ljilja Palameta) / 18,00


Čet. 31. za + Ivana (m) Raguža i + Tomislava (m) Kalfića (Zdravko Raguž) / 7,30
            za + Damjana, Marka i Lucu Puljić (Danica) / 18,00


Pet. 1. za + Ružu, Juru i Milku (Tomislav Šimović sa ob.) / 7,30
            za sve svoje pok. (Janja Knežević) / 18,00


Sub. 2. SVIJEĆNICA, za + Cviju Vučina (Mirko) / 7,30
            za + Nikolu i Anđu Šanje (djeca) / 18,00


Ned. 3. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 19. siječnja 2019.

Raspored svetih misa: od 21. 1. 2019. do 27. 1. 2019.


Pon.  21. za + Martina, Matiju i Klaru Martinović (Neđo sa ob.) / 7,30


Uto. 22. za + Janju i Vicka Boškovića (Dominika Jurković) / 7,30


Sri. 23. za + Katu, Miška i Katu (Zdenka) / 7,30


Čet. 24. za + Radmilu Samardžić i + Luciju (ž), Boška, Ivicu (m) i Stanka (m) Milanovića / 7,30


Pet. 25. za + Duju, Ivana, Maru, Jagu i Ružu (Mara sa ob.) / 7,30


Sub. 26. za + Domagoja Zubca (ob. Martinović) / 7,30
            za + Dragicu-Janju Vukorep (obitelj) / 7,30
            krštenja…


Ned. 27. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 12. siječnja 2019.

Raspored svetih misa: od 14. 1. 2019. do 20. 1. 2019.


Pon. 14. za + Maru Šutalo (Mladenka Perić) / 7,30
            za + Ljubicu Perić (susjede) / 18,00


Uto. 15. za sve svoje pok. (Ante Pavlović sa ob.) / 7,30
            za + Vidoja i Božicu Bošković i ost. + (Drago) / 18,00


Sri. 16. za + Marinka i Nedjeljka i ost. + (Štefa Jurković) / 7,30
            za + Stanu Brajković (Marija sa ob.) / 18,00


Čet. 17. za + Šćepu Jurkovića (Spasoje Kevo sa ob.) / 7,30
            za + Jakova, Stanu, Melitu i ost. + (Ruža Marković) / 18,00


Pet. 18. za + Davorku (Tomislav Šimović) / 7,30
            za + Maru (ž) i Stanka Krmeka (Anita) / 18,00


Sub. 19. za + Miška, Jaku, Andriju i Maru (Niko Bule) / 7,30
            za + Miru (ž) Sulić (Mario) / 7,30
            krštenje u 11,00 sati…


Ned. 20. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 5. siječnja 2019.

Raspored svetih misa: od 7. 1. 2019. do 13. 1. 2019.


Pon. 7. za + Ljilju i Nadu Žilić i ost. + (obitelj) / 7,30
            za + Jozu (m) Krešića (Svjetlana sa dj.) / 7,30


Uto. 8. za + Dragicu i Dragu (m) Katić (Davor) / 7,30
            za + Tomislava (m) Kovačevića i ost. + iz ob. Dževlan i Šitum (Dragica sa dj.) / 7,30


Sri. 9. za + Ivana (m) Pavlovića i ost. + (Ruža) / 7,30
            za sve svoje pok. (Anđa Vučina) / 7,30


Čet. 10. za + Ljubu (m) Vučina (Janja sa dj.) / 7,30
            za + Marka i Božicu Dadić (Lenka Jovanović) / 7,30


Pet. 11. za + Vidoja Raguža i ost. + (Miško) / 7,30
            za + Vidu (m) i Anđu Kevo i ost. + (Spasoje Kevo) / 7,30


Sub. 12. za + Zdenka (m) Čutura (Drago) / 7,30
            za + Marka i Ivanu (ž) Vučina (Mirko) / 7,30
            krštenje u 11,00 sati…


Ned. 13. mise za narod u 9,00; 11,00 (krštenje) i 18,00 sati…