subota, 23. veljače 2019.

Raspored svetih misa: od 25. 2. 2019. do 3. 3. 2019.


Pon. 25. za sve svoje pok. (ob. Puljić) / 7,30
            za + Stanu (ž) Marić i ost. + (Sanja Raič) / 18,00


Uto. 26. za + Nedjeljka (m), Martina i Anku Martinović (Katica sa ob.) / 7,30
            za + Dajanu Prce (Zdravka sa ob.) / 18,00


Sri. 27. za + Antu i Marinka Krešića (obitelj) / 7,30
            za + Stojana Boškovića (Ljubica sa ob.) / 18,00


Čet. 28. za + Ivana i Stojku (ž) Šutalo (Đuro sa ob.) / 7,30
            za + Boku Njavro (Zdravka sa dj.) / 18,00


Pet. 1. za + Silvanu Vidović (Milena sa ob.) / 7,30
            za sve svoje pok. (Josip i Zorica Šutalo) / 18,00


Sub. 2. za duše u čistilištu (Rada) / 7,30
            za + Zdravku (ž) (Tomislav Puljić sa ob.) / 7,30
            krštenja u 11,00 sati…


Ned. 3. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 16. veljače 2019.

Raspored svetih misa: od 18. 2. 2019. do 24. 2. 2019.


Pon. 18. za + Niku (m) i Ivanu (ž) Babić (Berislava sa ob.) / 7,30
            za + Antu i Marka (Ivica Radić) / 18,00


Uto. 19. za + Antu Škoda (ob. Šimić) / 7,30
            za sve svoje pok. (Ivana Ljuban) / 18,00


Sri. 20. za + Janju Mustapić (Ivan sa dj.) / 7,30
            za + Danicu Šimović (Tomislav sa ob.) / 18,00


Čet. 21. za sve svoje pok. (Ivan Maslać) / 7,30
            za + Mirka i Lucu Đevenica (Ivica) / 18,00


Pet. 22. za + Vinka (m) Kapulara (Stoja sa ob.) / 7,30
            za + Jozu (m) i Lucu Šutalo (Zdravka Njavro) / 18,00


Sub. 23. za sve svoje pok. (Iva i Željko Prce) / 7,30
            za + Vjekoslava (m) Raguža i + Anđu i Antu Jelčića (obitelj) / 7,30


Ned. 24. mise za narod u 9,00; 11,00 (krštenje) i 18,00 sati…

subota, 9. veljače 2019.

Raspored svetih misa: od 11. 2. 2019. do 17. 2. 2019.


Pon. 11. za + Pavu, Fabijana i Ružu Gadžić (Janja i Marina Raguž) / 7,30
            za + Rudu (m) i Ružu Pehar (Dragica) / 18,00


Uto. 12. za + Stanu, Luku i Maru Njavro (Vicko sa ob.) / 7,30
            za + Milenka (m) (Stoja Kukrika sa dj.) / 18,00


Sri. 13. za sve svoje pok. (Stanka i Marinko Marić) / 7,30
            za + Ivana, Antu i Janju Butigan (Kata) / 18,00


Čet. 14. za + Zvonku (Blaženka) / 7,30
            za + Anu i Mirka Boškovića (Marijan Krmek sa ob.) / 18,00


Pet. 15. za sve svoje pok. (Šćepica Šutalo) / 7,30
            za + Ivku i Ivana Akrapovića (obitelj) / 18,00


Sub. 16. za + Željka (m) Ostojića (Vera Jogunica) / 7,30
            za + Juru Miličevića (Marica) / 7,30


Ned. 17. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 2. veljače 2019.

Raspored svetih misa: od 4. 2. 2019. do 10. 2. 2019.


Pon. 4. za sve svoje pok. (Ljubica Raguž) / 7,30
            za + Đuru, Ilinku i Maru (Vide Krmek) / 18,00


Uto. 5. za + Jozu (m), Luciju i Nevenku Perić (Lazar Martinović sa ob.) / 7,30
            za + Rosu, Boška i Maru (Vido Vukanović) / 18,00


Sri. 6. za + Miška, Ivu (ž) i Brunu (m) (Mira Šimović) / 7,30
            za + Luku Mustapića (Stojanka sa ob.) 1.g. / 18,00


Čet. 7. za sve svoje pok. (Grgo i Janja Martić) / 7,30
            za + Matu Kneževića (Božo) / 18,00


Pet. 8. za + Božicu i Đuru Palameta (Damir) / 7,30
            za + Franu Perića i + Dragu Arapovića (Angelina) / 18,00


Sub. 9. za „katoličku mladež i katoličke obitelji“ / 7,30
            za sve svoje pok. (Božo Raguž) / 7,30


Ned. 10. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…