subota, 27. srpnja 2019.

Raspored svetih misa: od 29. 7. 2019. do 4. 8. 2019.


Pon. 29. za sve svoje pok. (Sanja Petrović) / 7,30


Uto. 30. za + Marinka (m) Krešića (obitelj) / 7,30
            za + Matiju (ž) Lasta (obitelj) / 7,30


Sri. 31. za + Nikolu Bukovca (Miroslav sa ob.) / 7,30


Čet. 1. za + Matu i Stoju (ž) Bošković (Valentino Bošković) / 7,30
            za + Antonelu Obad (obitelj) / 7,30


Pet. 2. za + Jozu i Veselku (ž) Sičaja i + Milu (m) i Vinku (ž) Jelčić / 7,30


Sub. 3. za + Milana Barašina (Marko) / 7,30
            krštenja u 16,00 i 18,00 sati…


Ned. 4. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 20. srpnja 2019.

Raspored svetih misa: od 22. 7. 2019. do 28. 7. 2019.


Pon. 22. za + Luciju, Jozu (m) i Nevenku Perić (Lazar Martinović sa ob.) / 7,30


Uto. 23. za sve svoje pok. (Miro i Anita Jelčić) / 7,30


Sri. 24. za + Marka, Stojana, Katu i Cviju (Božica Goluža) / 7,30


Čet. 25. za + Anđelu (ž) Rebac (Vera i Mladen Rebac) / 7,30


Pet. 26. za + Stanka i Fabijana Gadžića (Janja i Marina Raguž) / 7,30
            (Andrea i Vinko), vjenčanje u 19,00 sati…


Sub. 27. za + Vinka i Božu Raguža (Janja i Marina) / 7,30
            krštenje u 12,00 sati…


Ned. 28. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…
            (Anteonella i Ivan), vjenčanje u 16,30 sati…

subota, 13. srpnja 2019.

Raspored svetih misa: od 15. 7. 2019. do 21. 7. 2019.


Pon. 15. za + Iliju, Božicu i Ivana (m) (Mara Stanković) / 7,30


Uto. 16. za + Vidu (ž) Raguž i ost. + (Spasoje sa ob.) / 7,30


Sri. 17. za + Nevenku (ž) Božić i ost. + (Ana Valjan) / 7,30


Čet. 18. za pok. roditelje (Petar i Ljilja Martinović) / 7,30


Pet. 19. za + Jakova, Janju, Svetka, Maru, Hrvoja, Marka, Anu i Ili (m) (Mateja i Hrvoje) / 7,30


Sub. 20. za + Stojana i Maricu (Ilinka Njavro sa ob.) / 7,30
            krštenje u 11,00 sati…


Ned. 21. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 6. srpnja 2019.

Raspored svetih misa: od 8. 7. 2019. do 14. 7. 2019.


Pon. 8. za + Vjeku (Ankica Raguž sa ob.) / 7,30


Uto. 9. za + Zvonku Jurkovića (Blaženka sa dj.) / 7,30


Sri. 10. za + Andriju i Anđu Pažin (Janja sa ob.) / 7,30


Čet. 11. za + Stojana i Janju Krešić (Ilinka Njavro) / 7,30


Pet. 12. za + Andriju, Božicu i Jasnu (Nikola Galić) / 7,30


Sub. 13. za + Krešu Bubala (Elizabeta sa dj.) / 7,30
            krštenje u 12,00 sati…


Ned. 14. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…