subota, 28. rujna 2019.

Raspored svetih misa: od 30. 9. 2019. do 6. 10. 2019.


Pon. 30. za + Krešu Puljića i ost. + (Zvonko Puljić sa ob.) / 7,30
šesti dan „devetnice“ sv. Franji…/17,30
za + Rafu Popovića (Katica sa ob.) / 18,00

Uto. 1. za + Blašku (m) i Jozu (m) Obradovića (Slavka Puljić) / 7,30
            Svjetski dan starijih osoba… / 11,00
sedmi dan „devetnice“ sv. Franji…/17,30
za + Dragu (m) Raiča (Marina) / 18,00
sv. misu predvodi i propovijeda,don Ivica Boras, župnik župe sv. Mateja iz Mostara.

Sri. 2. za + Stjepana i Anitu Perić (Denis) / 7,30
osmi dan „devetnice“ sv. Franji…/17,30
za + Nevenku (ž) Martinović (Ruža Marković) / 18,00
sv. misu predvodi i propovijeda,don Gordan Božić, župnik župe Domanovići.

Čet. 3. za + Antu Markovića (Anica sa ob.) 1.g. / 7,30
deveti dan „devetnice“ sv. Franji…/17,30
za + Ružicu Petković (prijateljice) / 18,00
sv. misu predvodi i propovijeda,don Slaven Ćorić, župnik župe Sutina…

Pet. 4. SV. FRANJO ASIŠKI, zaštitnik naše župe…
mise za narod u 7,30 i 11,00 sati…
sv. misu u 11,00 sati predvodi i propovijeda, don Ljubo Planinić, župnik župe Kruševo kod Mostara

Sub. 5. za + Celiju Knežević (obitelj) / 7,30
            za + Zrinka (m) Marčinka (obitelj) / 7,30

Ned. 6. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…

subota, 21. rujna 2019.

Raspored svetih misa: od 23. 9. 2019. do 29. 9. 2019.


Pon. 23. za + Niku (m), Ivana, Marka i Neđu (m) (ob. Žilić) / 7,30
            za + Danicu i Marka Pažina (Ivica sa ob.) / 18,00


Uto. 24. za + Ljiljanku Žilić i ost. + (ob. Puljić) / 7,30
            za + Vidoja, Lucu i Božicu Beno (Marinko) / 18,00


Sri. 25. za + Ljubicu Perić (ob. Marić) 1.g. / 7,30
prvi dan „devetnice“ sv. Franji…/17,30
            za + Iliju i Vinku (ž) Bošković (Dragica Obradović sa ob.) / 18,00


Čet. 26. za + Zorana Pavlovića (Veselko) / 7,30
            drugi dan „devetnice“ sv. Franji…/17,30
            za + Jozu (m) i Matu Jurkovića (Dominika sa dj.) / 18,00


Pet. 27. za + Stanka (m) Šutala (Ante sa ob.) / 7,30
            treći dan „devetnice“ sv. Franji…/17,30
            za + Faniku Butigan (Zdravka Njavro) / 18,00


Sub. 28. za + Peru (m) Puljića i ost. + (Anđa sa ob.) / 7,30
            četvrti dan „devetnice“ sv. Franji…/17,30
            za + Tomislava (m), Tadiju, Anu i Janju Rako (Nada) / 18,00


Ned. 29. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…
            ISPOVIJED (đaci i ostali…) / 17,00
peti dan „devetnice“ sv. Franji…/17,30

subota, 14. rujna 2019.

Raspored svetih misa: od 16. 9. 2019. do 22. 9. 2019.


Pon. 16. za + Katu, Tomu (m), Marijana (m), Luku i Vicka (Stojanka Mustapić) / 7,30
            za + Tonija i Matu Perutina (Draženka sa ob.) / 18,00


Uto. 17. za + Stanka (m) (Ljiljana Buntić sa dj.) / 7,30
            za + Ivana (m) Stankovića (Stojka sa dj.) / 18,00


Sri. 18. za + Zoru i Nikolu Bošković (Ljilja Palameta) / 7,30
            za + Anđu i Đuru Pavlovića (Zora Šutalo) / 18,00


Čet. 19. za + roditelje (Miše i Martina Butigan) / 7,30
            za + Peru Milanovića i ost. + (Božica) / 18,00


Pet. 20. za sve svoje pok. (Božica Goluža) / 7,30
            za + Tomislava Raguža (Mara sa ob.) 1.g. / 18,00


Sub. 21. za + Gordana (m) i Maju Maslać (Dragan) / 7,30
            za + Brunu i Dragu Andruna (Nikola i Zdenka Andrun) / 7,30


Ned. 22. mise za narod u 9,00; 11,00 (zlatni pir – Rade i Kata Matić) i 18,00 sati…

subota, 7. rujna 2019.

Raspored svetih misa: od 9. 9. 2019. do 15. 9. 2019.


Pon. 9. za + Đuru (Damir Palameta) / 7,30


Uto. 10. za + Ružicu Petković (djeca) / 7,30


Sri. 11. za + Anicu (ž) Putica (obitelj) / 7,30


Čet. 12. za duše u čistilištu (Darija) / 7,30


Pet. 13. za + Grgu Raguža (Anica) / 7,30


Sub. 14. za sve svoje pok. (Vedran i Bajna Puđa) / 7,30
            krštenje u 11,00 sati…


Ned. 15. mise za narod u 9,00; 11,00 i 18,00 sati…