subota, 26. rujna 2020.

 

Raspored svetih Misa od 28. 9. do 3. 10. 2020.

Pon. 28. 9. Za + oca Dragu Raiča – Marina Pavlović - 7.30

Uto. 29. 9. Za + rod. Vlatka i Veru, te + baku Ružu i djeda Nikolu

– Ruža i Nikolina - 7.30

-         Za + brata Ivana Antunovića – Vido -  18.00   

Sri. 30. 9. Za + Tomislava, Tadiju, Anu i Janju RakoNada - 7.30

-          Za + Rafu Popovića – supruga Kata - 18.00 

Čet. 1. 10.  U četvrtak je prvi dan trodnevnice u povodu sv. Franje Asiškoga, zaštitnika naše župe. Ujedno je to početak listopadske pobožnosti koja počinje u 17.30 s. Molit ćemo zajednički krunicu.

Za + Iliju i Vinku /ž/ Bošković – Dragica s obit. - u 7.30

         U 18.00 s. sv. Misa za duše u čistilištu. Misu predvodi don Ivan Perić, pjeva grupa iz njegove župe Cim – Ilići.

Pet. 2. 10.  Drugi dan trodnevnice.

Za + rod. Stjepana i Anitu Perić - Denis - 7.30

         U 18.00 s. Za + rod. Niku i Delfu te brata Božu – Pava Goluža. Misu predvodi don Gordan Božić, pjeva zbor iz njegove župe Domanovići.

Sub. 3. 10. Treći dan trodnevnice.

Vedran i Bajna Puđa za ve svoje ++  u 7.30  

U 18.00 s. Za + Franu Jurkovića – Štefa

                Za + Antu Markovića – supruga Anica s djecom. Misu predvodi don Đuro Bender, pjeva grupa iz njegove župe Gradina.

-         Također u subotu u 9.00 s. Imat ćemo sv. ispovijed u povodu sv. Franje. Na ispovijed ste svi pozvani, posebice naši đaci i mladi. Bit će više svećenika na raspolaganju za ispovijed.

U NEDJELJU je sv. Franjo Asiški, zaštitnik naše župe. Sv. Mise su u 9. 11. i 18.00 s.  Sv. Misu u 11.00 s. predvodi naš novi biskup mons. Petar Palić. Dobro došli.

 


 

subota, 19. rujna 2020.

 DVADESET I PETA NEDJELJA KROZ GODINU 20. 9. 2020.

Raspored svetih Misa od 21. 9. do 26. 9. 2020.


Pon. 21. 9. Za + Marka Golužu – supruga Darinka s djecom - 7.30

 

Uto. 22. 9. Za + don Ivu Pavlovića – obitelj Jović - 7.30

-         Za + Gordana i Maju – Ivica s obitelji -  18.00

 

Sri. 23. 9. Za + rod. Matu i Ivu i sve ++ iz ob. Perić – Stojan - 7.30

-          Za + rod. Đuru i Božicu - Damir – 18.00

 

Čet. 24. 9. Za + muža Grgu i + rod. Stojana i Anđu Marković –

-         Anica Raguž - u 7.30

         Za + don Slavka Maslaća – Grgo Martić - 18.00

 

Pet. 25. 9. Za + rod. Vidoja i Božicu i sve svoje + Drago Bošković - 7.30

         Za + Ljubicu Perić – obitelj Marić – 18.00

 

Sub. 26. 9. Za + muža Marka i brata Matu – Anđa Vlahić sa djc. -7.30   

 

-         Slijedeća nedjelja je 26. kroz godinu. Sv. Mise u 9; 11; i 18. h.

 

subota, 12. rujna 2020.

 DVADESET I ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU 13. 9. 2020.

Raspored svetih Misa od 14. 9. do 19. 9. 2020.

Pon. 14. 9. Za + Ljiljanku, Mariju i Milijanu – obitelj - 7.30

Uto. 15. 9. Za + rod. Matiju i Martina te + Klaru

 Neđo Martimović s obitelji – 7.30

-         Za + Slavicu Begić – N. N. u 18.00

Sri. 16. 9. Za + Brunu /m/ i Dragu /m/ - Nikola Andrun - 7.30

-          Za + rod. Vidu /m/ i Ivu, te Maru, Jozu Maru i Iliju -

Neđa Kević s obit. – 18.00

Čet. 17. 9. Za + Katicu Martinović 1. god. - Sin Danijel s obi. - u 7.30

         Za + Jozu Đevenicu – u 18.00 s.

Pet. 18. 9. Za + Ivana – Stojka Stanković sa djec. - u 7.30

         Za + Božu, Katu, Nikolu, Antu, Matu i Anku – Stana – 18.00

Sub. 19. 9. Za + rod. Anđu i Đuru – Zora Šutalo. -7.30  

-         Slijedeća nedjelja je 25. kroz godinu. Sv. Mise u 9; 11; i 18. h.

subota, 5. rujna 2020.

 DVADESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU 6.9.2020.

Raspored svetih Misa od 7. 9. do 12. 9. 2020.

Pon. 7. 9.  Za  + Cvijetu, Ivana, Zdenka i Ljubicu – Drago Čutura - 7.30

Utorak – 8. rujna, Rođenje B. D. Marija – mala Gospa.

               Nije zapovjedani blagdan. Svete Mise:

                     Za + Antu i Stjepana Perića – kći Marijana - 7.30

                   Za + majku Maru – Nikola Perić – 18.00

Sri. 9. 9. Za + Jozu i Matu – Dominika sa djecom  - 7.30

                   Za + Ružu, Peru i Vidu Jovanović – 18.00

Čet. 10. 9. Za + Ružicu Petković - djeca - u 7.30

Pet. 11. 9. Za + Božidara, Dragicu i Peru – obit. Dugandžić - u 7.30

                   Za + Boškana i Vidu Puljić – Vinko Matić – 18.00

Sub. 12. 9. Za + rod. Stjepana i Božicu i ses. Veroniku –

-                     Janja Šutalo  -7.30  

-         Slijedeća nedjelja je 24. kroz godinu. Sv. Mise u 9; 11; i 18. h.